Szablony , schematy i stereotypy....

Nikt nie jest wyjątkowy, ludzie to marionetki włożone do form... Mamy określony ideał, na który składa się perfekcyjny wygląd, sposób zachowania, sty…

katarzyna_nieslanczyk

Copyright © Zmotoryzowana