Szablony , schematy i stereotypy....

Źródło:  Internet
Nikt nie jest wyjątkowy, ludzie to marionetki włożone do form... Mamy określony ideał, na który składa się perfekcyjny wygląd, sposób zachowania, styl życia. i poglądy. Jesteśmy dzieleni w zależności od koloru skóry, wyznania, czy orientacji seksualnej. Mniejszości narodowe, na przykład osoby z niepełnosprawnością są postrzegane według krążących stereotypów, które najczęściej nie pokrywają się z prawdą.
Upłynie wiele lat, zanim zaczniemy akceptować ludzi różniących się od idealnego schematu. Wszyscy ci, którzy się czują się inni, wiedzą bardzo dobrze, o czym mówię, na każdym kroku przypomina nam się  że nie pasujemy do reszty. Ktoś. pewnie teraz powie, że przesadzam, wyolbrzymiam problem, którego tak naprawdę nie ma. Jednego jestem pewna kierunek, który obrał świat nie jest dobry, wszyscy gonimy za sławą i pieniędzmi. Bardzo pragniemy upodobnić się do kogoś, kto dla nas jest perfekcyjny. W tym szaleńczym biegu zapominamy o tym, co w życiu jest naprawdę ważne, giną wszystkie wartości, stajemy się postaciami bez wyższych uczuć. Jeśli to ,będzie trwało dłużej,  jak nic czeka nas samozagłada. Wiem, że to brzmi jak rodem z SF , ale moim zdaniem tak właśnie może się skończyć .

Komentarze

katarzyna_nieslanczyk

Copyright © Zmotoryzowana